Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

doc

Department of Corrections
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DC Department of Corrections services for Vietnamese speakers.

Tên Cơ quan:     Bộ Cải huấn DC

Tuyên bố Nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ của D.C. Bộ Cải huấn (DCDOC) đảm bảo an ninh công cộng cho các công dân của Đặc khu bằng việc cung cấp một môi trường trật tự, an toàn, tin cậy và nhân văn cho người bị tam giam trước khi sơ thẩm và tù nhân đã kết án, đồng thời mang tới những cơ hội nhiều ý nghĩa cho việc tái hòa nhập cộng đồng. Hệ thống DCDOC được cấu thành bởi hai cơ sở cải huấn chính—Cơ sở Cải huấn Trung tâm còn được gọi là D.C. Trại giam và Cơ sở Điều trị Cải huấn do tư nhân vận hành. Thêm vào đó, DCDOC ký hợp đồng với nhà tái hòa nhập cộng đồng vận hành bởi tư nhân về sắp xếp việc làm cộng đồng cho các tù nhân nam/nữ. Người phạm tội sống trong các cơ sở này bao gồm người bị tạm giam trước sơ thẩm, người phạm tội nhẹ đã kết án, người phạm tội nghiêm trọng đã kết án, và những ai được sắp xếp cho các phiên điều trần vi phạm phóng thích sớm.

Chương trình Cốt lõi:

Các cơ sở DCDOC vận hành hai tư giờ một ngày, 365 ngày một năm. Mỗi cơ sở cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và điều chỉnh cho từng tù nhân bao gồm thăm hỏi qua video, quản lý vụ án, xử lý hồ sơ, việc nấu nướng, chương trình tôn giáo, giặt là, sử dụng nguồn lực thư viện luật pháp, xử lý tranh chấp tù nhân, và thăm hỏi tư vấn pháp lý. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sức khỏe toàn diện được công nhận của Hiệp hội Cải huấn Hoa Kỳ (ACA) và Hội đồng Quốc gia về Chăm sóc Sức khỏe Cải huấn (NCCHC) cũng được cung cấp qua giao kèo với một nhà cung cấp y tế. Thêm vào đó, mỗi cơ sở cung cấp cho tù nhân khả năng tiếp cận tới các dịch vụ giúp hỗ trợ việc tái hòa nhập cộng đồng thành công. Những dịch vụ này bao gồm điều trị lạm dụng chất gây nghiện, chương trình tái nhập, chi tiết công việc thuộc tổ chức và nhóm làm việc cộng đồng, các dịch vụ giáo dục có bao gồm giáo dục cơ bản cho người trưởng thành, chuẩn bị GED và hướng dẫn đặc biệt thông qua Các Trường Công lập Đặc khu Columbia (DCPS).  

Các dịch vụ:                                                                                                  

Thăm hỏi qua Video  

Tất cả các thăm hỏi xã giao tại Trại giam DC được tiến hành tại Trung tâm Thăm hỏi qua Video mới của Bộ, đặt tại khu phức hợp Bệnh viện Đa khoa DC (liền kề với trại giam). Thăm hỏi có thể  được đặt lịch qua Internet tại https://visitation.doc.dc.gov/app hoặc bằng cách gọi tới 1 (888) 906-6394 hoặc (202) 442-7270 (thứ Ba tới thứ Bảy từ 9h sáng-5h chiều). Việc thăm hỏi được tiến hành vào thứ Tư tới Chủ nhật bắt đầu từ trưa và kết thúc lúc 8h tối. Lượt thăm hỏi đầu tiên bắt đầu vào buổi trưa và lượt cuối cùng vào lúc 7h tối. Các thăm hỏi tư vấn pháp lý là gặp gỡ trực tiếp và có thể thực hiện 24/7. 

Tiền ký gửi Tự động Cho Tù nhân

Tất cả các tù nhân được cung cấp một tài khoản tài chính trong quá trình thực hiện án tù. Tài khoản này chứa tất cả tiền thuộc sở hữu của họ, bất kỳ số tiền nào kiếm được từ chi tiết công việc, cùng với tiền ký gửi từ thành viên gia đình và bạn bè. Tiền có thể được gửi tới một tù nhân DCDOC qua Western Union, OffenderConnect, hoặc bằng cách sử dụng Ki-ốt Kết Nối Tù Nhân tại Trung tâm Thăm hỏi qua Video. Tiền được ký gửi có thể được sử dụng cho các dịch vụ điện thoại tù nhân, mua hàng từ Nhà ăn, hoặc chi trả cho các cá nhân hoặc thực thể bên ngoài.                                                         

Thông tin Nạn nhân và Thông báo Hàng ngày

DCDOC quản lý hệ thống Thông tin Nạn nhân và Thông báo Hàng ngày (VINE). VINE là một hệ thống thông báo tự động cho nạn nhân có chức năng thông báo cho nạn nhân những thay đổi trạng thái của tù nhân, liệu tù nhân đó được phóng thích, di chuyển cơ sở, điều trần trước tòa, bỏ trốn hoặc hay tái tống giam. Đăng ký VINE có thể được hoàn tất qua điện thoại theo số 1-877-329-7894 hoặc trực tuyến tại www.vinelink.com. 

 

Dịch vụ Thông ngôn

Để nhận hỗ trợ về ngôn ngữ của bạn từ rất nhiều các văn phòng trong DCDOC, vui lòng liên hệ với trụ sở chính theo số 202-673-7316. Các câu hỏi về thủ tục thăm hỏi nên gọi tới 202-442-7270 hoặc 1-888-906-6394 vào thứ Ba đến thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Khi bạn gọi hoặc tới thăm văn phòng của chúng tôi, một nhân viên sẽ chắc chắn kết nối bạn với một thông ngôn viên trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin Liên lạc:   

Bộ Cải huấn DC
3924 Minnesota Avenue, NE

Tầng 2

Washington, DC 20019 
Điện thoại: (202) 698-4932
Fax: (202) 671-2043
Email: [email protected]